Projekta mērķis ir radīt jaunu universālu tehnoloģiju telekomunikācijas nozarē, ar kuras palīdzību varēs veikt šķiedru optiskās pārraides sistēmas parametru mērījumus. Ir nepieciešams radīt jaunu tehnoloģiju, kas būtu universāls risinājums salīdzinot ar jau esošo parametru mērījumu tehnoloģiju. Laikam ejot, attīstās tehnoloģijas, mainās telekomunikāciju sakaru sistēmas, tādējādi, arī pārraižu sistēmu parametru mērījumi ir jāpilnveido, kā rezultātā, ir nepieciešams izstrādāt jaunu mērījumu tehnoloģiju.
Jaunā tehnoloģiskā risinājuma nosaukums ir – Universālais „ŠOPS AFF 2014”. „ŠOPS AFF 2014” ir šķiedru optiskās pārraides sistēmu parametru mērījumu tehnoloģija, kas salīdzinājumā ar jau esošo tehnoloģiju, kuru izmanto gan uzņēmumi telekomunikācijas nozarē, gan zinātniskās institūcijas, dod priekšroku tā lietotājam:
- Veikt parametru mērījumus samazinot mērījumu ierīču skaitu;
- Samazināt šķiedru optiskās pārraides sistēmu parametru mērījumu izmaksas;
- Samazināt ietekmi uz vidi pielietojot mazāku mērierīču skaitu;
- Nesamazināt parametru mērījumu rezultātu kvalitāti.

Universālā risinājuma nodevums

ES divkrasains

 

  

Sadarbības partneri

LEC            logo baltronic