• Phone+371 29470321

RIŅĶA REZONATORA MODULATORI OPTISKIEM STARPSAVIENOJUMIEM (RINGO)

 

Starpdisciplinārais projekts “Riņķa Rezonatora Modulatori Optiskiem Starpsavienojumiem” (RINGO) paredz izstrādāt energoefektīvu optisko raidītāju optiskiem starpsavienojumiem, kas balstīts uz riņķa rezonatoru modulatoru izmantojot silīcija uz izolatora tehnoloģiju. RINGO projektā galvenā uzmanība būs vērsta riņķa rezonatoru modulatoru (RRM) pielietojumiem ar uzlabotiem, spektrāli efektīviem modulācijas formātiem, lai palielinātu optisko starpsavienojumu kapacitāti. Ņemot vērā uz RRM bāzēto raidītāju periodisko raksturu, tiks izmantoti daudzi kanāli, lai palielinātu optisko starpsavienojumu kapacitāti.

 

RINGO projekta mērķis ir izstrādāt uz RRM bāzētu daudzkanālu raidītāja tehnoloģiju, lai panāktu lielāku datu pārraides kapacitāti un uzlabotu energoefektivitāti optiskiem starpsavienojumiem.

 

Projekta specifiskie tehniskie mērķi ir:

• Izpētīt dažādus modulatora daļas p-n pārejas un izpētīt iesaiņoto konfigurāciju,
• Izstrādāt RRM elektrodu dizainu, lai palielinātu joslas platumu, ar koncentrētu vai segmentētu struktūru,
• Veikt vienotu optimizāciju optiskām un elektroniskam komponentēm, lai palielinātu raidītāja veiktspēju.

 

RINGO projekta galvenās aktivitātes (darba pakas):

DP1 - Riņķa rezonatora modulatoru izpēte optiskajiem starpsavienojumiem,
DP2 - Komponentu un starpsavienojumu skaitliskās modelēšanas tehnoloģiju novērtēšana,
DP3 - Optiskā starpsavienojuma prototipa uzbūve un eksperimentāla demonstrēšana,
DP4 - Projekta ietvaros radīto rezultātu izplatīšana.

 

Projekta progress:

1. Zinātniskā atskaite. Periods 01.01.2022 – 31.03.2022

2. Zinātniskā atskaite. Periods 01.04.2022 – 30.06.2022

3. Zinātniskā atskaite. Periods 01.07.2022 – 30.09.2022

4. Zinātniskā atskaite. Periods 01.10.2022 – 31.12.2022

5. Zinātniskā atskaite. Periods 01.01.2023 – 31.03.2023

6. Zinātniskā atskaite. Periods 01.04.2023 – 30.06.2023

7. Zinātniskā atskaite. Periods 01.07.2023 – 30.09.2023

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB