• Phone+371 29470321

AFFOC Solutions, SIA

Valdes priekšsēdētājs: Mareks Parfjonovs

 

PVN.reģ.nr.: LV53603045601
NMR.Nr.: LV53603045601
Juridiskā adrese: Jaunības iela 2-58, Kalnciems, Jelgavas nov., LV-3016

 

Norēķinu rekvizīti: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Bankas konts: LV36NDEA0000083038015